Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Szanujemy prawo do prywatności Użytkowników Serwisu i Systemu Artsaas.

Dbamy o bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych nam powierzonych.

Używamy bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji.

Nasze dane (Administratora Danych Osobowych):

Cecylia Grabek
Ul. Rubinowa 2/57 (20-575) Lublin
NIP: 946-229-60-57
REGON: 060531156.
e-mail: kontakt@artsaas.pl

Korzystając z Serwisu i Systemu Artsaas akceptujesz przyjęte przez nas zasady:

Dane osobowe klientów przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa i Regulaminem.

Wszystkie dane wprowadzane do Konta Klienta są traktowane jako poufne i są przechowywane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Nie modyfikujemy i nie odsprzedajemy żadnych danych wprowadzanych tak w Serwisie jak i do Systemu.

Każdy Klient ma wydzieloną, odrębną bazę danych chronioną dodatkowo zaporą Firewall. Dzięki temu, nieuprawnione osoby nie mają do nich dostępu.

Klienci Systemu ArtSaas mają zapewnioną codzienną kopię bezpieczeństwa. Kopia bezpieczeństwa jest każdego dnia umieszczana w odległej lokalizacji. Jest to dodatkowa forma zabezpieczenia, za którą Klienci ArtSaas nie muszą dodatkowo płacić.

Wszystkie dane przetwarzane są za pośrednictwem bezpiecznie ulokowanego i zabezpieczonego centrum danych (nadzorowane przez INTEN / http://inten.pl/ ) na terenie Polski. Opieką nad serwerami zajmują się fachowcy z branży IT. Mamy podpisaną stosowną umowę o kolokacji systemu teleinformatycznego oraz inne umowy gwarantujące poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Dostęp do danych mają osoby wyłącznie upoważnione. Osoby te zobowiązane są do zachowania tajemnicy.

Nasza Polityka cookies:

Pliki cookies (ang: ciasteczka) to informacje przechowywane na komputerze użytkownika przez odwiedzane przez niego witryny internetowe. Producenci poszczególnych przeglądarek WWW decydują o tym, w jakiej formie, cookies zapisywane są na komputerze użytkownika. Mogą być one zapisywane jako np. pliki tekstowe, wiersze w lokalnej strukturze bazy danych lub w inny, wybrany przez producenta przeglądarki WWW sposób.

Umożliwiając przeglądarce zapisywanie na komputerze plików cookies wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie.

Każda osoba odwiedzająca Stronę Internetową Serwisu może poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoim komputerze bądź tak zapisane pliki trwale usunąć.

Przetwarzamy pliki cookies z 2 powodów:

1. Architektura Internetu jest tak skonstrowana, że abyśmy mogli świadczyć Usługi w sposób należyty i poprawny musimy pracować na plikach cookies. Są one niezbędne do pracy Systemu. O takich plikach cookies mówi się, że są to tzw. cookies techniczne. Ich usunięcie lub odrzucenie może spowodować nieprawidłowości w wyświetlaniu zgromadzonych na Koncie Klienta treści jak i funkcjonowania Serwisu.

2. Chcemy być blisko potrzeb Użytkowników i dlatego analizujemy zanonimizowane informacje na temat używania Serwisu jak i Systemu. Pozwalają nam one udoskonalać jego funkcjonalność oraz badać jakie obszary wymagają dopracowania.

Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w komputerach czy oprogramowaniu Użytkowników.

Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 12.01.2015r.

Design Monika Pacewicz